Onderzoeksfestival ZHIA/Vitale Delta

Afbeelding
Onderzoeksfesitval 2024

Op locatie van De Haagse Hogeschool vond op 9 februari het eerste, drukbezochte Onderzoeksfestival plaats, een initiatief van onderzoeksprogramma Vitale Delta en in samenwerking vormgegeven met kennis- en innovatienetwerk  ZHIA: Zuid-Hollandse Impact Alliantie.

Een grote groep lectoren en onderzoekersondersteuners van de vier Hogescholen uit Zuid-Holland (ruim 70 aanwezigen) kwamen bijeen om uiteenlopende onderwerpen met elkaar te bespreken aan verschillende thematafels.

Na een welkomstwoord van Carola Hageman (programmamanager ZHIA) nam Anneloes van Staa, programmaleider SPRONG Vitale Delta en tevens Medical Delta lector, de microfoon over en benadrukte dat samenwerking op onderzoek en onderzoeksondersteuning van groot belang is maar niet vanzelfsprekend. Al iets eenvoudigs als een digitaal overleg tussen verschillende hogescholen is lastig vanwege de verschillende platforms en vergadertools. Zo werkt de ene Hogeschool met Teams en de andere school met Whereby. Er zijn daarnaast veel thema’s waarop we kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren.

Daarna namen John Doove en Sanne Tonkers (SURF) de bezoekers mee met de lancering van het publicatieplatform Publinova. Dit is hét landelijke platform voor publicaties van praktijkgericht onderzoek. Het doel van Publinova is dat de resultaten van praktijkgericht onderzoek – in welke vorm dan ook - vindbaar en toegankelijk zijn. Het beantwoordt aan de noodzaak van Open science.
Momenteel zijn er 9 Hogescholen aangesloten en 34 Hogescholen betrokken. Vitale Delta heeft een eigen pagina op Publinova.

Na deze Keynote speakers ging men in groepen uiteen om diverse thema’s te bespreken: Subsidietrajecten, Living Labs, PhD-trajecten, Datamanagement, Peer review, (Medisch) ethische Commissie, HR-loopbaanbeleid, Publiceren, Governance van onderzoek, Kwaliteitsmanagement, ICT-infrastructuur.

Bij het onderzoeksfestival werd veel opgehaald, uitgewisseld en er werden nieuwe onderlinge contacten gelegd. De vier hogescholen trekken aldus met elkaar op om gezamenlijk verder te komen. Dit festival verdient een jaarlijkse opvolging!

Afbeelding
Onderzoeksfestival 9 februari