Zuid-Hollandse Impact Alliantie ZHIA

ZHIA is een kennis- en innovatienetwerk van vier Zuid-Hollandse hogescholen. We werken samen in de steden Leiden, Delft, Den Haag en Rotterdam en met de provincie Zuid-Holland.

We helpen mee aan de oplossingen van de grote maatschappelijke uitdagingen in de regio en dragen bij aan de Human Capital Agenda en het verdienvermogen van Zuid-Holland.

Meer over ZHIA

Agenda