Onze missie

De gezamenlijke Zuid-Hollandse hogescholen willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regio. Dat doen ze met hun onderwijs en onderzoek. 

Het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken vraagt om een intensieve en gezamenlijke inzet, in nauwe samenwerking met bedrijven, maatschappelijke partners en andere kennisinstellingen. Hogeschool Leiden, Hogeschool InHolland, Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool slaan de handen ineen om hun bijdrage te leveren aan die grote thema’s, in de regio Zuid-Holland en daarbuiten. Ze zijn daar bij uitstek voor geëquipeerd, vanwege de goede banden met de stakeholders in de wijken, steden en de provincie. De Impact Alliantie bouwt voort op de goede samenwerkingsrelaties die er al zijn. Op enkele thema’s gaan ze intensiveren en versnellen. Met een grotere slagkracht versterken ze hun positie. Zo leveren ze samen een stevige bijdrage aan de ontwikkeling van de regio en zetten zichzelf prominenter op de kaart.

In 2028:

  • Kent Nederland de Zuid-Hollandse Impact Alliantie als een krachtig, herkenbaar kennis- en innovatienetwerk.
  • Hebben we een uitstekende positie in het kennis- en innovatieecosysteem in Zuid-Holland.
  • Zijn we herkenbaar op de thema’s Gezondheid, zorg en welzijn, Duurzaamheid en AI.
  • Hebben we, naast een Vitale Delta, een Sociale-, een CareTech-, een Duurzame- en Data Delta.
  • Zijn we gestart met nieuwe thema’s die om onze gezamenlijke aanpak vragen.
  • Hebben we actief bijgedragen aan het terugdringen van de gezondheidsverschillen in de regio.
  • Hebben we een substantieel en gezamenlijk aanbod voor LLO in Zuid-Holland.
  • Hebben we voldoende externe financiering aangetrokken om innovatie in de regio te bespoedigen en duurzaam te kunnen voortbestaan.
  • Dragen we met ons onderzoek en onze afgestudeerden bij aan de economische en sociale ontwikkeling van de regio.
  • Hebben we stevig bijgedragen aan de Human Capital Agenda van de provincie.