Duurzame Delta

Afbeelding
Student tuinbouw

We vinden het belangrijk dat Nederland de transitie maakt naar een duurzame economie. Ook Zuid-Holland heeft een grote opdracht ten aanzien van klimaatverandering, voedselproductie en duurzaam wonen. We willen goed en verantwoord ondernemen in een gezonde economische dynamiek. Dit vereist een omslag op tal van terreinen. 

ZHIA wil bijdragen aan de noodzakelijk (energie)transitie in de Zuid-Hollandse delta, van haven, industrie, landbouw, woningbouw, gemeenten en bewoners. Iedereen moet de komende jaren zijn of haar steentje bijdragen. Daar is goed onderzoek voor nodig, met veel partners uit de regio. Sleuteltechnologieën kunnen daarbij behulpzaam zijn. En nieuwe businessmodellen voor start-ups.

De toenemende elektrificatie, productie van duurzame energie en elektrische mobiliteit in de gebouwde omgeving is een enorme uitdaging. De provincie heeft te maken met dichtslibbende wegen, een overbelast elektriciteitsnet, verduurzaming van het Westland en de Rotterdams haven met economische, organisatorische en juridische implicaties. De vier hogescholen pakken dit de komende jaren gezamenlijk op.