Impactfonds

De Zuid-Hollandse Impact Alliantie (ZHIA) heeft een eigen ZHIA-impactfonds. Onderzoeksallianties kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning bij het voorbereiden van subsidieaanvragen.

Impactfonds ondersteunt onderzoekssamenwerking door aanjaagfinanciering

Bestaande (maar ook nieuwe) onderzoekssamenwerkingen tussen de vier Zuid-Hollandse hogescholen verdienen goede ondersteuning, zodat ze meer impact kunnen realiseren, beter zichtbaar worden en toekomstbestendig kunnen opereren. De vier ZHIA-hogescholen gaan dat financieel ondersteunen door middel van aanjaagfinanciering voor de voorbereiding van (grote) subsidieaanvragen. Bijvoorbeeld wanneer onderzoeksallianties een aanvraag voorbereiden bij een grote nationale of Europese subsidieverstrekker. ZHIA wil de samenwerkingen verduurzamen door hen aan te moedigen nieuwe (grote) subsidies aan te vragen. Alleen robuuste, langjarige samenwerkingen zijn immers in staat om ook duurzame relaties met de praktijk aan te gaan en echt impact te maken. 

Daarom is er een nieuw impactfonds opgericht waarbij onderzoeksallianties een aanvraag kunnen doen voor aanjaagfinanciering (let wel: het gaat hier nadrukkelijk niet om cofinanciering). Daarvoor gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  • Er zijn minimaal twee ZHIA-hogescholen als partner aangesloten bij het consortium.
  • De onderzoekssamenwerking is meerjarig en sluit aan bij de ZHIA-thema’s.
  • De aanjaagfinanciering is vastgesteld op € 25.000 tot € 50.000 per aanvraag.
  • De aanvraag wordt ingediend volgens vooraf vastgestelde criteria.
  • De kwartiermakers ondersteunen de aanvraag; subsidie- en beleidsadviseurs adviseren.
  • Het ZHIA-bestuur besluit over de aanvraag. Er is jaarlijks maximaal € 100.000 beschikbaar.

Onderzoeksallianties kunnen een aanvraag doen via de kwartiermakers, die elk gekoppeld zijn aan één van de drie ZHIA-thema’s. Het zijn: