CareTech Delta

Afbeelding
Studenten bewegen gemonitord met techniek

Covid zorgde voor een stroomversnelling in het implementeren en opschalen van digitale technologie. Soms uit bittere noodzaak, soms als uitgelezen gelegenheid om technologie te omarmen. Medical Delta werkt aan een wetenschappelijk programmalijn ‘CareTech Delta’.

De vier hogescholen slaan de handen ineen en gaan werk maken van de mogelijkheden van ondersteunende techniek in de zorg. Hoe implementeer je technologie in de praktijk? Hoe krijg je mensen mee? Hoe kunnen we samen bouwen aan goede kwaliteit van leven met behulp van digitale oplossingen? Hoe kunnen robotica en digitalisering bijdragen aan langer thuis wonen? Hoe kijken we hier vanuit ethiek en moreel oogpunt naar? Een mogelijk vervolgproject op het gebied van de toepassing van Datascience/AI & zorg is in ontwikkeling.

Voorbeeld: BiBoZ-methode (ondersteuning zorgprofessionals)

Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam hebben met financiering van SIA RAAK de BIBOZ-methode ontwikkeld. BiBoZ staat voor ‘Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals’. Deze methode ondersteunt zorgprofessionals bij het op maat begeleiden van hun cliënten naar duurzaam gezond beweeggedrag. De methode is in co-creatie met de praktijk en met behulp van ontwerpgericht onderzoek ontwikkeld (2019-2021). Tijdens het onderzoek zijn de onderzoekers ondersteund door een enthousiast en deskundig consortium waaronder de gemeente Leiden, Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, LUMC, Universiteit Leiden, Basalt, TU Delft en MEE Rotterdam. De methode bestaat uit zes beweegprofielen en een beslismodel. Beweegprofielen zijn verhalen van fictieve personen die de cliënt gebruikt ter voorbereiding op het consult.  Deze voorbereiding wordt door de professional samen met de cliënt besproken om vervolgens met behulp van het beslismodel een interventie op maat te kiezen. Gedurende het hele onderzoek zijn 104 cliënten, 48 (zorg)professionals, 72 studenten en 14 docentonderzoekers betrokken. Het onderzoek bestond uit meerdere ontwerpcycli gevolgd door het uittesten van prototypes in de praktijk. Uit deze onderzoeken blijkt dat de BiBoZ-methode een actieve rol van de cliënt stimuleert, helpt bij het inzichtelijk maken van de behoeften en zorgt voor aansluiting van de ondersteuning van de fysiotherapeut bij de brede context van de cliënt. De methode wordt door fysiotherapeuten en cliënten enthousiast ontvangen. Met behulp van de Top-up regeling en een RAAK-mkb subsidie wordt de methode momenteel verder doorontwikkeld en geïmplementeerd in de fysiotherapiepraktijk.