Vier Kwartiermakers aangesteld

Afbeelding
v.l.n.r. Jered Vroon, Jasmijn Bongers, Myrna van der Water

Onlangs zijn er vier kwartiermakers aangesteld; zij gaan de ZHIA-thema’s verkennen, nieuwe onderzoekssamenwerkingen voorstellen en allianties tussen lectoren smeden. Zij zullen het aanspreekpunt zijn bij één van de Zuid-Hollandse Hogescholen; Jered Vroon (De Haagse Hogeschool), Jasmijn Bongers (Hogeschool Leiden), Myrna van de Water (Hogeschool Rotterdam) en Trees Graas (Hogeschool Inholland). Laatstgenoemde begint na de zomervakantie en zij zal zich in de volgende Nieuwsbrief uitgebreid voorstellen.

Jered Vroon; kwartiermaker AI – De Haagse Hogeschool

Hoe passen we AI verantwoord en effectief toe in de praktijk? Volgens mij is daar nog zó veel in te ontdekken dat we, juist nu, behoefte hebben aan samenwerking en kennisdeling. Wat werkt in een kas kan ons óók iets leren over wat kan werken in een zorginstelling, en zo kunnen praktisch alle vakgebieden waar we ons hier mee bezig houden elkaar verrijken. Dat ondersteunen is waar ik mij mee bezighoud als kwartiermaker AI bij de ZHIA. Ik ben Jered Vroon, hier aanbeland na een Master in Cognitieve AI (RU Nijmegen), en een PhD (UTwente) en postdoc (TU Delft) in het ontwerpen van sociale interactie met mobiele robots. Naast mijn positie als kwartiermaker, werk ik momenteel ook als centrale coördinator AI voor De Haagse Hogeschool. Mijn fascinatie ligt bij de rijke manier waarop we omgaan met elkaar en onze technologie; doorgronden hoe we op elkaar reageren. Het liefst geef ik rijke verbindingen de ruimte om te ontstaan door actief te luisteren, structuren te creëren, én enthousiast het onbekende aan te gaan. Je bent dus van harte welkom voor een goed gesprek; j.h.vroon@hhs.nl

Jasmijn Bongers; kwartiermaker Gezondheid, Zorg en Welzijn – Hogeschool Leiden

Sinds april jl. ben ik gestart bij Hogeschool Leiden als liaison officer voor het zwaartepunt Gezondheid en Welzijn en vanuit die rol tevens kwartiermaker Gezondheid, Zorg en Welzijn voor ZHIA. Deze overstap heb ik gemaakt vanuit de rol van programmamanager Economie071, een triple helix samenwerking in de Leidse regio.

Binnen Economie071 heb ik samengewerkt met bedrijfsleven, gemeenten en kennisinstellingen in de Leidse regio met als doel het versterken van de regionale economie.

Samenwerken over organisatiegrenzen en inhoudelijke thema’s heen was daarbij het uitgangspunt. Hierin zie ik een parallel met de samenwerking binnen ZHIA.

Als kwartiermaker Gezondheid, Zorg en Welzijn wil ik bijdragen aan het delen van kennis over het praktijkgericht onderzoek binnen de ZHIA-hogescholen, zodat er nieuwe verbindingen worden gelegd over de grenzen van de eigen instellingen heen. Op die manier hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan de doelstelling van ZHIA om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de maatschappelijke vraagstukken in onze regio en het verder robuust maken van ons praktijkgericht onderzoek.

 Ik ben te bereiken via het mailadres: bongers.j@hsleiden.nl

Myrna van de Water; kwartiermaker Duurzaamheid – Hogeschool Rotterdam

Ik ben werkzaam als programmamanager van het initiatief "Samen Duurzaam" bij Hogeschool Rotterdam. Sinds 2019 zet ik mij in voor dit thema, waarbij ik samenwerk met de Kenniscentra en CoE's, Instituten en bedrijfsvoering om de hogeschool te verduurzamen. Tevens ben ik voorzitter van de SDG HBO-coalitie, een kennisnetwerk verbonden aan de Vereniging Hogescholen.

In de afgelopen vijf jaar heb ik het programma "Samen Duurzaam" ontwikkeld en ik blijf het verder uitbouwen. Mijn sterke punt is de focus op samenwerking; ik zorg altijd voor een breed draagvlak en sta klaar om voor duurzame doelen te strijden wanneer dat nodig is. Ik sta open voor de kennis van anderen en slaag erin deze om te zetten in concrete en impactvolle resultaten.

Een belangrijk thema dat alles wat ik doe, verbindt en versterkt, is mijn interesse in anderen. Deze benadering wil ik ook toepassen in mijn nieuwe rol als kwartiermaker Duurzaamheid voor ZHIA.

Ik kijk uit naar deze waardevolle aanvulling op mijn werk in het hoger onderwijs en ben te bereiken via het mailadres: m.van.de.water@hr.nl

Trees Graas - Hogeschool Inholland - zal Kwartiermaker Gezondheid, Zorg en Welzijn worden. Na de zomervakantie zal zij zich aan deze taak gaan wijden en we komen hier graag  in de volgende Nieuwsbrief op terug.