Over ZHIA

De Nederlandse samenleving ziet een groot aantal uitdagingen op zich afkomen. De vier brede Zuid-Hollandse hogescholen voelen zich verantwoordelijk en pakken de handschoen op om op diverse thema’s hun bijdrage te leveren, in Zuid-Holland maar ook daarbuiten. 

Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt, stijgende gezondheidskosten, toenemende gezondheidsverschillen, nieuwe bedreigingen op het gebied van veiligheid, en adaptatie aan een veranderend klimaat. Stuk voor stuk uitdagingen die om innovatieve oplossingen vragen.

Samen sterk - Het zijn uitdagingen waar wij als hogescholen graag onze tanden in zetten. Dat kunnen we niet alleen. Gegeven de schaal van de uitdagingen kunnen we via samenwerking met betere oplossingen komen. Door onze goede, onderlinge banden en nabije ligging in de dichtbevolkte metropoolregio kunnen we een sleutelrol spelen in de aanpak van de grote uitdagingen.

Nieuwe aanpak nodig - Via ons praktijkgericht onderzoek hebben we geleerd dat complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een interdisciplinaire en cross-sectorale aanpak. Hogescholen zijn daar bij uitstek op aanspreekbaar.

Binding op inhoud – We werken al jaren goed samen en daar bouwen we op voort. Op enkele thema’s willen we echter versnellen omdat de uitdagingen groot en urgent zijn. Onze thema’s sluiten aan bij drie maatschappelijke onderwerpen, die op hun beurt goed aansluiten bij de problematiek in de regio. We starten met gezondheid, zorgwelzijnduurzaamheid en AI. Andere thema’s zullen volgen.

Groeiagenda provincie - In de Groeiagenda Zuid-Holland zijn economische en maatschappelijke vraagstukken leidend. Die agenda geeft richting aan onze inspanningen binnen het totale kennisecosysteem. 
 

Afbeelding
zhia cijfers