Sociale Delta

Afbeelding
Ouderen krijgen advies over leefstijl

We werken samen aan een gelukkige regio!
Zuid-Holland kent vele samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en vaak ook cliëntenorganisaties. Samen bepalen en voeren zij een regionale kennis- en ontwikkelagenda uit om vraagstukken in het sociale domein te verbeteren. 

Voorbeeld: Werkplaatsen Sociaal Domein 

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden (Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool; 5 steden) en Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Hollland Zuid (Hogeschool Rotterdam, Inholland; 6 steden) zijn twee regionaal georganiseerde samenwerkingsverbanden van beroepsopleidingen (hbo en mbo), praktijk, beleid en onderzoek. Hiermee leveren de hogescholen al jaren een stevige bijdrage in de regio aan de transformatie van het sociaal domein en aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ze bevorderen vanuit de regionale praktijk inclusie en participatie van burgers in kwetsbare situaties. Uniek aan de werkplaatsen is de combinatie van onderzoek, innovatie, opleiding, praktijk en beleid. Er wordt gewerkt vanuit leerateliers waar professionals van welzijns- en zorgorganisaties, docenten, onderzoekers en studenten van de hogescholen, vrijwilligers en burgers aan deelnemen. De werkplaatsen voeren tientallen projecten uit, organiseren bijeenkomsten, symposia, kenniscafés en publiceren nieuwsbrieven, blogs, columns en (wetenschappelijke) artikelen.

Effectief samenwerken vraagt lef om te vertragen en werkelijk met elkaar te leren. Dan kunnen we pas impact maken.
Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden