Onderzoek

We hebben een gezamenlijke boodschap: in de driehoek Onderwijs-Onderzoek-Praktijk werken studenten, docenten, onderzoekers, partners uit de praktijk en burgers aan de concrete problemen in de wijken, de stad en de provincie.

Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen is cruciaal voor de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Ons onderzoek draagt bij aan oplossingen die direct bruikbaar zijn en daarmee impact hebben. Daarom hoort bij de verdere ontwikkeling van het praktijkgericht onderwijs de uitbouw en professionalisering van ons onderzoekspotentieel.
Elisabeth Minnemann, voorzitter CvB Haagse Hogeschool

Ons praktijkgericht onderzoek is altijd samen met partners, vanaf het eerste begin. De resultaten hoeven niet eerst te worden gepubliceerd; ze zijn direct toepasbaar. We doen dit met z’n vieren om beweging te krijgen in de grote transities in de regio. De samenleving heeft nog te weinig kennis van ons relevante, praktijkgericht onderzoek. Dat is jammer want de hogescholen hebben veel te bieden bij het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. We zijn inmiddels uiterst ervaren in het gezamenlijk optrekken met elkaar, met andere kennisinstellingen, maar vooral ook met bedrijven, instellingen, gemeenten en burgers. 

En we trekken samen op in subsidietrajecten. De afdelingen research support van de vier hogescholen ondersteunen ZHIA bij het verwerven van grote calls, in de regio, landelijk en in Europa. Ook daar maken we samen een vuist. 

We zijn ervan overtuigd dat brede welvaart in onze regio mogelijk is, áls we met elkaar transities met impact realiseren. Van zorg naar positieve gezondheid. Van lineaire naar circulaire economie. En van analoog naar digitaal.

Onze onderzoeksfocus ligt in eerste instantie bij de thema’s gezondheid, zorg en welzijn en bij duurzaamheid. AI en datasciences 
(sleuteltechnologieën) helpen bij het vinden van oplossingen.

In Zuid-Holland realiseren we een: