Organisatie

ZHIA heeft een stuurgroep van vier bestuurders van de hogescholen (met onderzoek in portefeuille) met een tweejaarlijks roulerende voorzitter. ZHIA stimuleert en activeert bestaande en nieuwe netwerken zodat ze duurzame partnerships kunnen aangaan. Dat betekent ondersteuning bij het aanvragen van nieuwe subsidies, cofinanciering van gezamenlijke projecten en/of promotieonderzoek en ondersteuning bij gezamenlijke nieuwe plannen.

  • Stuurgroep van vier bestuurders (met onderzoek in portefeuille) met roulerende voorzitter;
  • Programmamanager: geeft sturing aan de werkorganisatie;
  • Werkgroep van vier beleidsadviseurs (1 per hogeschool) in nauwe samenwerking met de programmamanager;
  • Werkgroep van vier subsidieadviseurs (1 per hogeschool) die ondersteunen bij de zoektocht naar relevante calls en bij het aanvragen van gezamenlijke subsidies;
  • Werkgroep van vier communicatieadviseurs (1 per hogeschool) die zorgen voor de interne en externe communicatieve ondersteuning van ZHIA.
Afbeelding
Bestuur

Vier bestuurders (van links naar rechts):
Marije Deutekom, lid CvB Hogeschool Inholland
Elisabeth Minnemann, voorzitter CvB De Haagse Hogeschool en voorzitter ZHIA
Sarah Wilton-Wels, voorzitter CvB Hogeschool Rotterdam
Joeri van den Steenhoven, lid CvB Hogeschool Leiden
Carola Hageman, programmamanager ZHIA