Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden ontvangt nieuwe subsidie voor de komende vier jaar

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden heeft een nieuwe subsidie gekregen om tot en met 2026 te werken aan maatschappelijke vraagstukken.

Het Sociaal Domein werkt rondom de volgende vijf thema’s: Armoede en Schulden, Gezond en Sociaal in de Wijk, Sociaal en Inclusief, Professionaliteit in het Sociaal Domein en Langer Thuis Wonen.
Naast de reguliere subsidie van €740.000 is er een extra subsidie van €600.000 toegekend gericht op de ondersteuning van thuiswonende ouderen. De trekkers van de Werkplaats zijn het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden en Lectoraat Urban Ageing van de Haagse Hogeschool.
Vanuit Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool zullen studenten en onderzoekers van diverse opleidingen samen met bewoners, maatschappelijke partners en gemeenten uit de regio in leerateliers aan de slag gaan met verschillende activiteiten en onderzoeken waarin maatschappelijke vraagstukken centraal staan.