Succesvolle bijeenkomst over onderzoek en ondersteuning met de vier ZHIA-hogescholen

Afbeelding
Bijeenkomst vier ZHIA-hogescholen

Om praktijkgericht onderzoek te laten groeien en te laten bijdragen aan het onderwijs, is het belangrijk om de samenwerking tussen faculteiten, kenniscentra en diensten te versterken. Maar hoe doe je dat? En hoe doen mijn collega’s bij andere hogescholen dat? Om inzicht te krijgen in elkaars onderzoeksorganisatie en -beleid, kwamen op 19 juni de beleidsadviseurs onderzoek, HR adviseurs en subsidieadviseurs van de Zuid-Hollandse hogescholen samen in Leiden. Deze bijeenkomst werd gehost en georganiseerd door Ewout Crijnen, manager Onderzoek van Hogeschool Leiden.

 

Het praktijkgericht onderzoek van de verschillende hogescholen beantwoordt aan onze tweede kerntaak naast onderwijs. Onderwijs én onderzoek worden beide gezien als primaire processen die elkaar versterken. Het doel is om het onderzoek te laten groeien in omvang, kwaliteit en impact, met een sterke samenhang en afstemming met het onderwijs en de omgeving. De Zuid-Hollands Impact Alliantie (ZHIA) wil hierin een stimulerende rol vervullen. ZHIA wil niet alleen nieuwe onderzoeksallianties bij elkaar brengen, maar ook kennisuitwisseling op het gebied van onderzoeksondersteuning faciliteren.

De bijeenkomst begon met een algemene presentatie waarin vertegenwoordigers van de vier hogescholen uitlegden hoe praktijkgericht onderzoek binnen hun eigen instelling is georganiseerd, inclusief hun visie en strategie. Er was volop ruimte voor vragen en discussie.

Na de presentaties werden in deelsessies de onderwerpen besproken waar ondersteuning op onderzoek wordt geleverd. De onderwerpen van de deelsessies waren: centrale ondersteuning bij subsidieaanvragen (gehost door De Haagse Hogeschool), HR ondersteuning en functiehuis voor onderzoekers, en het ontbreken van loopbaanpaden (gehost door Hogeschool Inholland) en doorwerking van onderzoek (gehost door Hogeschool Rotterdam).

Het was een boeiende middag vol uitwisseling van ideeën en nieuwe inzichten. Na de zomervakantie komt hier hopelijk een vervolg op!

Afbeelding
Deelsessie HR
Afbeelding
Deelsessie HR doorwerking van onderzoek
Afbeelding
Deelsessie Centrale ondersteuning bij subsidie aanvragen